Trips tolerantie test

In samenwerking met de Universiteit van Leiden (The Institute of Biology Leiden) heeft Holland Biodiversity een test ontwikkeld waarbij in een vroeg stadium, met behulp van een bladmonster van gladiolen zaailingen ,de mate van trips tolerantie bepaald kan worden. Hoe kunt u hiervan profiteren? In een laagdrempelige test is al in een vroeg stadium meer[…]