Haalbaarheidsonderzoek

Holland Biodiversity is gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoek. Ons team van enthousiaste en ervaren onderzoekers staat voor u klaar om uw onderzoeksvraagstukken tot een succes te maken. Wij onderzoeken het marktpotentieel van en rapporteren met de focus op toepassingen en economische, sociale en technische haalbaarheid.

Persoonlijk gesprek

Heeft u voor ons een uitdagende vraagstelling over hoe uw producten kunnen worden afgezet in een geheel andere toepassing? Wij geven u graag tijdens een persoonlijk gesprek een inschatting over marktverkenning en de economische haalbaarheid.

Case Innovatie Programma Veen

Wij van Holland Biodiversity voerden samen met Quivertree een marktverkenning uit voor het Innovatie Programma Veen, in opdracht van Landschap Noord-Holland en ANV Water Land en Dijken. In het programma verkenden wij of er een duurzame toekomst was voor agrariƫrs in veenweidegebieden in combinatie met het nastreven van vier ecosysteemdiensten:

  • Remmen van bodemdaling
  • Verminderen van uitstoot van broeikasgassen
  • Vergroten van biodiversiteit
  • Verbeteren van waterkwaliteit

Voorafgaand aan het onderzoek deden wij een marktverkenning, waarmee we onderzochten of diverse paludicultuurgewassen in de provincie Noord-Holland rendabel waren. Voor het gewas Lisdodde voerden wij analyses uit. Hiermee werd bepaald of het gewas actieve secundaire metabolieten met marktwaarde had. De focus van het onderzoek lag op toepassingen die op korte termijn economisch, sociaal en technisch haalbaar waren.

Literatuuronderzoek

Bent u benieuwd of uw gewas interessant is voor een specifieke industrie? Dan kunnen wij door middel van literatuurstudie onderzoek voor u doen. Tijdens het literatuuronderzoek beantwoorden wij voor u o.a. de volgende vragen:

  • Welke toepassingen zijn mogelijk voor een specifiek gewas?
  • Welke actieve inhoudsstoffen zijn verantwoordelijk voor de activiteit?
  • Hoe ziet het eindproduct eruit?

Als blijkt dat uw gewas ergens gebruikt wordt, dan stellen wij graag een plan van aanpak op om een antwoord te vinden op de volgende vragen.

  • Welke cultivar is hiervoor het meest geschikt?
  • Kan door middel van teeltoptimalisatie het gehalte van actieve stoffen worden verhoogd?

Nieuwe markten, nieuwe kansen

Het afzetpotentieel van uw bloembolgewassen of andere planten in de niet-traditionele markten geeft u nieuwe kansen. Wellicht bevat uw product net dat ene stofje dat gebruikt wordt in medicatie of cosmetica? Als voorbeeld nemen we de narcis. Deze bevat galantamine, wat succesvol gebruikt wordt bij de behandeling van Alzheimer.

Geheimhouding

Wij houden bij Holland Biodiversity van uitdagende en multidisciplinaire literatuuronderzoeken. Voor onze onderzoeken zijn echter strikte afspraken voor geheimhouding en intellectuele eigendom van belang. We kunnen daarom geen details geven over partners die wij eerder ondersteunden.